Om NAPAs kulturstøtteprogram

NAPA  støtter det grønlandske og nordiske kulturliv igennem to programmer: Rejsestøtte og Projektstøtte.

Der uddeles cirka 3 millioner kroner årligt i rejsestøtte og 2,5 millioner kroner årligt i projektstøtte.

Vi støtter kulturelle projekter og rejser som omhandler:

 • Det unge Norden
  NAPA støtter og tager initiativ til kulturelle projekter som sikrere børn og unges rummelighed i kulturlivet.
 • Det interkulturelle Norden
  NAPA støtter og tager initiativ til kulturelle projekter, som tilbyder samarbejde og netværk mellem indbyggerne i Norden og Grønland.
 • Det Bæredygtige Norden
  NAPA støtter og tager initiativ til projekter, som stimulerer et åbent og tilgængeligt kulturliv, hvor alle har mulighed for at udtrykke sig og som varetager kulturressourcerne i Grønland og Norden.

Vi støtter både professionelle, semiprofessionelle og amatører. I den forbindelse er vi altid interesseret i nye samarbejdspartnere og inspiration.

Norden er: Danmark, Sverige, Åland, Norge, Finland, Færøerne, Island og Grønland. Derudover støtter NAPA også projekter i samarbejde med Baltikum samt fokus mod vore naboer i vest, Canada og Alaska.

Du kan læse mere om Kulturstøtteprogrammet i denne håndbog:  NAPAs kulturstøtteprogram 2017

Fondsansøgning

Du skal sende din ansøgning til NAPA minimum 2 måneder før projektet begynder. Ved fondsbeløb på 100.000 kr og derover skal ansøgningen behandles af bestyrelsen. NAPA afholder bestyrelsesmøder 2 gange årligt – i marts og august – og derfor skal fondsansøgninger med beløb på 100.000 kr og derover være NAPA i hænde senest 1. januar eller 1. juni.

Ansøg elektronisk eller download ansøgningsskema til at udfylde i hånden.

Husk

Hvis du har modtaget støtte fra Nordens Institut i Grønland er det vigtigt at huske følgende:

 • at benytte Nordens Institut i Grønlands logo i alt trykt materiale
 • at nævne Nordens Institut i Grønland ved kontakt til pressen og i pressemeddelelser
 • at indsende en evalueringsrapport og regnskab for projektet senest 1 måned efter det er gennemført. Se eksempel på rapport – fiske og renskind qasigiannguit u. bilag
 • Nordens Institut i Grønland forbeholder sig ret til at benytte og omtale projektet eller dele af det i profilering af instituttet.

Bemærk

NAPA støtter mange kulturelle projekter, som kan relateres til vores 3 fokusområder, men der er dog også kulturelle områder, som vi ikke støtter :

 • Foreningers og organisationers drift eller underskud
 • Projekter som er gået i gang
 • Naturvidenskabelige og medicinske forskningsprojekter
 • Andre forskningsretninger som ikke har vægt på NAPAs 3 fokusområder
 • Projekter eller rejser med hovedvægt på sportslige aktiviteter
 • Projekter uden afgrænset tidsramme
 • Tilbagevendende projekter og aktiviteter
 • Projekt eller virksomheder som har som formål at skabe økonomisk gevinst eller fordele for modtageren af støtten
 • Aktiviteter som allerede er gennemført
 • Projekter som ikke ligger indenfor det kulturelle og kunstneriske område

Relevante links

Foto: Mads Phil/Visit Greenland