Sådan laver du en god ansøgning

Der er en række overvejelser, som kan være med til at sikre, at netop din ansøgning kommer gennem nåleøjet.

Som minimum skal en ansøgning altid indeholde:

  • En grundig projektbeskrivelse. Det er en forudsætning at projektet skal kunne relateres til minimum ét af NAPAs 3 fokusområder.
  • Et budget over hele projektet med udgifter og indtægter samt egenfinansiering
  • En overskuelig tidsplan for projektets forløb
  • CV på de deltagende i projektet
  • Kopi af samarbejdsaftaler med partnere i projektet
  • Eventuelle tilkendegivelser og anbefalinger fra relevante interessenter

Flere af de Nordiske Kulturprogrammer har pjecer og foldere med gode råd til, hvordan du laver en god ansøgning. Det er altid en rigtig god idé at læse fondenes vejledninger grundigt igennem, inden du skriver din ansøgning.

Du er altid velkommen til at kontakte NAPA for rådgivning i forbindelse med ansøgning af fondsmidler.