Nordisk Ministerråds kulturfonde

Nordisk Ministerråds kulturfonde støtter særligt kulturprojekter indenfor Norden eller som involverer nordiske aktører. Her kan du få et overblik over de forskellige fonde, deres fokusområder samt ansøgningsfrister. Følg linksene for mere information. 

Har du planer om at søge kulturstøtte hos én af nedenstående fonde, er det en god idé at læse Nordisk Ministerråds publikation om Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013-2020

Se desuden vores guide til hvordan ‘den gode ansøgning‘ bliver til.


Fond Beskrivelse Ansøgningsfrist
Bilaterale Fonde i Norden Der findes en række bilaterale fonde i Norden. De bevilger generelt bidrag indenfor områderne kultur, uddannelse og forskning. Nogle fonde bevilger også særlige rejsestipendier. Løbende – tjek de enkelte fondes hjemmesider
Liste over Nordisk Ministerråds støtteordninger Der findes en række støtte ordninger under Nordisk Ministerråd indenfor et stort udbud af fagområder. Se en samlet liste her. Løbende – tjek de enkelte fondes hjemmesider
NordPlus Nordplus Rammeprogram giver økonomisk støtte til flere typer uddannelsessamarbejde inden for livslang læring til de 8 nordiske og baltiske deltagerlande. 1. februar 2018
Nordisk Kulturfond Nordisk Kulturfond støtter kunst og kultursamarbejde i både for professionelle og amatører i Norden. Kodeord for projekter der får støtte er: variation, fremsynethed, tilgængelighed og kvalitet. 1. februar 2018
Kulturkontakt Nord Under Kulturkontakt Nord er der tre programmer med relevans:

Kunst- og kulturprogrammet som støtter kunst og kultur enten som kompetenceudvikling (fx workshop) eller produktionsvirksomhed (fx teater).

Mobilitetsprogrammet som støtter mobilitet for individer, netværksudvikling mellem kulturaktører og giver støtte til kunstner recidenscentre.

Nordbuk som er målrettet børn og unges egne kulturprojekter. Deltagere i projektet skal være under 30 år

Ansøgningsfrister se her.
Nordisk oversættelsesstøtte Målet er at sikre udbredelsen af og styrke kendskabet til nordisk litteratur. Støtteordningens hensigt er at bidrage til flere udgivelser af kvalitetslitteratur fra Norden på andre nordiske sprog end originalsproget. I Grønland kan der søges midler til oversættelse til andre nordiske sprog via Atuakkiortut, Grønlands Forfatterforening. Enkeltpersoner kan ikke søge om støtte i denne ordning – det skal være udgiverforlaget, som skal sende en ansøgning. 1. April & 1. Oktober
Nordisk Film og TV fond Fondens primære formål er at promovere film og TV produktioner i de nordiske lande ved at yde støtte til dokumentarer, spillefilm og TV film/serier. Løbende
NAPA Tilskud gives til enkeltpersoner, organisationer og institutioner, der har særlig behov for økonomisk støtte til gennemførelse af projektvirksomhed indenfor områder almenkultur, undervisning, forskning og oplysning. Minimum 2 mdr inden projektets begyndelse
Refugier i Norden Kulturkontakt Nord støtter refugier i hele Norden. Et refugium er et sted, hvor kunstnere kan opholde sig for inspiration, netværk og arbejde. Her kan du se listen over de refugier, hvor der kan søges om ophold. Desuden kan der søges om midler til at invitere kunstnere til et refugium hos Kulturkontakt Nord. 15.01.2018 – 15.02.2018
NORA NORA er en fond, som støtter projekter mellem Norge, Færøerne, Island og Grønland, der har fokus på at etablere transnationale netværk mellem nationale innovationskontorer og innovative aktører, og arbejder for at udvikle nye produkter, nye produktionsmetoder, nye markedsføringsstrategier og andre nyskabende initiativer for diversificering. 5.3.2018