Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd

Nordisk Råd skal sammen med Nordisk Ministerråd arbejde for fælles nordiske løsninger, som har en tydelig positiv effekt samt nordisk nytte for borgerne i de enkelte nordiske lande.

Nordisk Ministerråd

NAPA er en kulturinstitution under Nordisk Ministerråd og arbejder derfor altid med udgangspunkt i Ministerrådets strategi for kulturområdet. Den bliver udarbejdet af Nordisk Ministerråd for kultur, som består af kulturministrene fra alle de nordiske lande. I øjeblikket er det kulturstrategien for 2013 til 2020, der er gældende – læs den her

Det er ud fra den strategi, at NAPA har valgt indsatsområderne:

  • Det unge Norden
    NAPA skal støtte og tage initiativ til kunst og kulturprojekter projekter, som børn og unge skaber, tager del i eller har en mening om.
  • Det interkulturelle Norden
    NAPA støtter og tager initiativ til kulturelle projekter, som tilbyder samarbejde og netværk mellem indbyggerne i Norden og Grønland.
  • Det bæredygtige Norden
    NAPA støtter og tager initiativ til projekter, som stimulerer et åbent og tilgængeligt kulturliv, hvor alle har mulighed for at udtrykke sig og som varetager kulturressourcerne i Grønland og Norden.

Nordisk Råd

Nordisk Råd er det parlamentariske organ for det officielle nordiske samarbejde og kan altså sammenlignes med Inatsisartut i en nordisk sammenhæng. Rådet har 87 valgte medlemmer fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland, og udvælges fra de nordiske landes parlamenter efter forslag fra partigrupperne. Der afholdes ikke direkte valg til Nordisk Råd.

Nordisk Råd, som ledes af Præsidiet, samles til to årlige møder – den ordinære session og temasessionen – hvor de nordiske parlamentarikere tager beslutninger om forhold, som de ønsker, at de nordiske regeringer skal finde løsninger på. Nordisk Råd stiller forslag og forsøger løbende at påvirke de nordiske regeringer, til at finde fælles nordiske løsninger som har en positiv effekt.