En kulturinstitution under Nordisk Ministerråd

OM NAPA_Mads Phil_pages

Vi er Nordens bro ind i Grønland og landets rige kulturliv, ligesom vi er de grønlandske kulturaktørers bro ud til Norden og de mange muligheder, der ligger her. Derfor betyder NAPA (Nunani Avannarlerni Piorsarsimassutsikkut Attaveqaat): bindeleddet for kultur i de nordiske lande.

Vi arbejder med at udvikle, støtte og stimulere det grønlandske og nordiske kulturliv, med særlig vægt på børn og unge. Derfor har NAPA særligt fokus på:

  • Det unge Norden
    Vi støtter og tager initiativ til kunst og kulturprojekter projekter, som børn og unge skaber, tager del i eller har en mening om.
  • Det interkulturelle Norden
    Vi støtter og tager initiativ til kulturelle projekter, som tilbyder samarbejde og netværk mellem indbyggerne i Norden og Grønland.
  • Det bæredygtige Norden
    Vi støtter og tager initiativ til projekter, som stimulerer et åbent og tilgængeligt kulturliv, hvor alle har mulighed for at udtrykke sig og som varetager kulturressourcerne i Grønland og Norden.

Vi informerer også om og samarbejder med Nordens øvrige fondsmuligheder, blandt andet Kulturkontakt NordNordisk Kulturfond og Nordplus. Ligesom vi arbejder sammen med vores søsterinstitutioner: Nordens Hus på FærøerneNordens Institut på ÅlandNordens Hus i Reykjavik og er i øvrigt beslægtet med Nordatlantens Brygge i København og Nordatlantisk Hus i Odense. Sidst men ikke mindst har vi et øget samarbejde med de baltiske lande og vore naboer i vest, Canada og Alaska.

NAPAs kulturelle fondsmidler uddeles til enkeltpersoner, organisationer og institutioner, der har særligt behov for økonomisk støtte til gennemførelse af projektvirksomhed indenfor NAPAs fokus områder, som nævnt ovenfor. Du kan finde vores ansøgningsskema på vores hjemmeside napa.gl.

Vi har kontor i Grønlands kulturhus Katuaq i Nuuk, hvor vi holder åbent mandag til fredag fra kl. 9.00 til 16.00. Her kan du få rådgivning i fondsansøgning af de nordiske fonde, oplysninger om kulturlivet i Grønland og en kop kaffe, hvis du er i nabolaget. Vi er også på Facebook: Nordens Institut i Grønland.

Alle er altid velkomne!

Foto: Mads Phil/VisitGreenland