Sektorkonference – Unges mulighed for kultur

7. august 2014

Konferencen ‘Unges mulighed for Kultur’ havde deltagelse fra en bred række af de nordiske lande med repræsentanter fra diverse kulturskoler samt kulturskoleråd på politisk niveau og flere af de nordiske huse og institutter.

På konferencen præsenterede deltagerne deres måde at give børn og unge mulighed for at udøve kultur og vi diskuterede hvordan vi kan lære af de gode eksempler på tværs af de nordiske grænser.

Nogen af hovedkonklusionerne var, at vi skal arbejde mere med at få en mere lige fordeling af ressourcestærke og -svage børn i kulturskolerne. En af måderne at imødekomme dette er det Venezuelansk musik system, El Sistema, som har til formål at involvere børn og unge fra socialt eller økonomisk dårligt stillede familier i et musikalsk fællesskab. Systemet har stor succes i Sverige og flere af deltagerne på konferencen ville gerne iværksætte noget lignede i deres hjemland.

Kønsfordelingen i kulturskolerne var også til debat og der blev snakket om, hvordan vi kan få en mere jævn fordeling mellem kønnene i de forskellige kulturelle genrer. Fx er dans i udpræget grad en pige kultur mens medier mere er noget som tiltrækker drenge.

Arrangeret i samarbejde med SMoK – Svensk Musik og Kulturskoleråd

Se programmet fra konferencen her: Program_konference