På konferencen præsenterede deltagerne deres måde at give børn og unge mulighed for at udøve kultur, og der blev diskuteret, hvordan vi kan lære af de gode eksempler på tværs af de nordiske grænser.

Nogen af hovedkonklusionerne var, at vi skal arbejde mere med at få en mere lige fordeling af ressourcestærke og -svage børn i kulturskolerne. En af måderne at imødekomme dette på er det venezuelanske musiksystem, El Sistema, som har til formål at involvere børn og unge fra socialt eller økonomisk dårligt stillede familier i et musikalsk fællesskab. Systemet har stor succes i Sverige, og flere af deltagerne på konferencen ville gerne iværksætte noget lignede i deres hjemland.

Kønsfordelingen i kulturskolerne var også til debat, og der blev snakket om, hvordan vi kan få en mere jævn fordeling mellem kønnene i de forskellige kulturelle genrer. Fx er dans i udpræget grad en pigekultur, mens medier mere er noget, som tiltrækker drenge.

Konferencen var arrangeret i samarbejde med SMoK – Svensk Musik og Kulturskoleråd.

Se programmet fra konferencen her: Program_konference.