Vi arbejder med at udvikle, støtte og stimulere det grønlandske og nordiske kulturliv, med særlig vægt på børn og unge. Derfor har NAPA særligt fokus på:

Vi informerer også om og samarbejder med Nordens øvrige fondsmuligheder, blandt andet Kulturkontakt NordNordisk Kulturfond og Nordplus. Ligesom vi arbejder sammen med vores søsterinstitutioner: Nordens Hus på FærøerneNordens Institut på Åland, Nordens Hus i Reykjavik og er i øvrigt beslægtet med Nordatlantens Brygge i København og Nordatlantisk Hus i Odense.

Sidst men ikke mindst har vi et øget samarbejde med de baltiske lande og vore naboer i vest, Canada og Alaska. NAPAs kulturelle fondsmidler uddeles til enkeltpersoner, organisationer og institutioner, der har særligt behov for økonomisk støtte til gennemførelse af projektvirksomhed indenfor NAPAs fokus områder, som nævnt ovenfor. Du kan finde vores ansøgningsskema på vores hjemmeside napa.gl.

Vi har kontor i Grønlands kulturhus Katuaq i Nuuk, hvor vi holder åbent mandag til fredag fra kl. 9.00 til 16.00.
Her kan du få rådgivning i fondsansøgning af de nordiske fonde, oplysninger om kulturlivet i Grønland og en kop kaffe, hvis du er i nabolaget. Vi er også på Facebook: Nordens Institut i Grønland. Alle er altid velkomne!