NAPA uddeler cirka 3 millioner DKK årligt i støtte til kulturprojekter

NAPAs Kulturstøtteprogram støtter kulturprojekter med nordisk relevans i Grønland og Norden. Vi har særligt fokus på projekter der involverer og engagerer børn og unge og som har fokus på bæredygtighed.

Med ‘nordisk relevans’ mener vi samarbejde og udveksling i Norden - det som vi også kalder “Det interkulturelle Norden”. Altså projekter på tværs af nordiske lande.

Vi støtter kulturelle projekter og rejser som omhandler:

Vi støtter både professionelle, semiprofessionelle og amatører, og en del af vores midler går også til instituttets egne projekter. I den forbindelse er vi altid interesserede i nye samarbejdspartnere og inspiration.

Norden er: Danmark, Sverige, Åland, Norge, Finland, Færøerne, Island og Grønland. Derudover støtter NAPA også projekter i samarbejde med Baltikum samt fokus mod vores naboer i vest, Canada og Alaska.

Du kan læse mere om Kulturstøtteprogrammet i denne håndbog:  NAPAs kulturstøtteprogram 2017

FONDSANSØGNING

Du skal sende din ansøgning til NAPA minimum 2 måneder, før projektet begynder. Ved fondsbeløb på 100.000 kr. og derover skal ansøgningen behandles af bestyrelsen. NAPA afholder bestyrelsesmøder 2 gange årligt – i marts og august – og derfor skal fondsansøgninger med beløb på 100.000 kr. og derover være NAPA i hænde senest 1. januar eller 1. juni.

Bemærk, at det kun er ansøgninger over 100.000 kr., som behandles af bestyrelsen. Ansøgninger under dette beløb behandles af Instituttet og besvares inden for 8 uger efter modtagelse. 

Ansøg elektronisk eller  download ansøgningsskema til at udfylde i hånden.

HUSK

Hvis du har modtaget støtte fra Nordens Institut i Grønland er det vigtigt at huske følgende:

BEMÆRK

NAPA støtter mange kulturelle projekter, som kan relateres til vores 3 fokusområder, men der er dog også kulturelle områder, som vi ikke støtter:

RELEVANTE LINKS