Nedenstående fonde har et eller flere programmer med særligt fokus på kulturprojekter, der vedrører Grønland eller involverer grønlandske aktører. Følg linksene for mere information om de enkelte fonde.

Fond Beskrivelse
Augustinus Fonden Fonden har til formål at virke for almen velgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige eller lignende formål. Fonden behandler ansøgninger løbende.
Cultural Contact Point Danmark Fonden, som er oprettet af Kulturministeriet, har til formål at informere om EU’s Kulturprogram i Danmark og vejlede grønlandske og danske ansøgere.
Selvstyrets tilskud til kunst og kultur Selvstyret har tre tilskudsordninger, der støtter kunst og kultur. Tilskudsordningerne administreres af Grønlands Selvstyres departement for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke.
Kommuneqarfik Sermersooqs Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og kulturforvaltningen yder tilskud til kultur-, fritids- og folkeoplysningsforeninger, der afholder aktiviteter for eller med børne og unge.
Sermeq Fonden Kulturpuljens midler støtter nye eksperimenterende kulturaktiviteter samt aktiviteter, som fremmer samarbejdet mellem kulturaktører, det private erhvervsliv og kommunens borgere. Ansøgningsfrister er 1. marts og 1. oktober.
Ivalu & Minik Fonden Ivalo & Minik Fonden er en grønlandsk uddannelsesfond, som uddeler legater til grønlændere, der ønsker at tage en international videregående uddannelse eller et internationalt efteruddannelsesforløb herunder et praktikophold i en virksomhed eller organisation. Se næste ansøgningsfrist på fondens hjemmeside.
Den Grønlandske Fond Fonden yder støtte til fremme af de kulturelle forbindelser mellem Grønland og den øvrige del af det danske rige. Fonden har to årlige frister 1. marts og 1. oktober.
Nordisk Film og TV fond Fondens primære formål er at promovere film og TV produktioner i de nordiske lande ved at yde støtte til dokumentarer, spillefilm og TV-film og -serier. Ansøgninger behandles løbende.
NunaFonden Fonden er en almennyttigfond, der har til formål at virke til gavn for velgørende formål i Grønland. Ansøgninger behandles løbende med en behandlingstid på 1-2 måneder.
Selvstyrets Tips- og Lottomidler Midlerne i pulje C uddeles til almennyttige formål herunder blandt andet kulturelle formål. Ansøgere skal have fast bopæl i Grønland.
Lauritzen Fonden Fonden yder støtte til foretagsomhed, sociale- og humanitære formål, kultur, søfart og uddannelse. Den støtter projekter, der indeholder en stor grad af “hjælp til selvhjælp”, hvor frivillige og ulønnede bidrager, og har strategiskt fokus på sårbare børn og unge. Fonden har tre ansøgningsfrister i 2019: 26. april, 28. juni og 4. oktober.
15. Juni Fonden Fonden støtter projekter indenfor kunst og kultur, samt humanitære og sociale projekter. Derudover har de særligt fokus på forskning og uddannelse i dansk flora og fauna samt opretholdelse af en sund balance mellem jagt- og naturinteresser. I 2019 er ansøgningsfristerne 12. april, 23. juni og 20. september.
Bikuben Fonden Fonden udvikler og støtter projekter indenfor kunst, kultur samt sociale projekter. Fonden har særligt fokus på kulturelle projekter, der støtter, involverer og/eller er udviklet af socialt udsatte børn og unge i Grønland. Ansøgninger kan i visse tilfælde tage op til seks måneder.