Andre relevante fonde

Kulturelle fonde i og omkring Grønland

 

Her kan du finde links til andre relevante fonde, hvor du kan søge støtte til kulturelle aktiviteter.

Navn Beskrivelse
Augustinus Fonden Fonden har til formål at virke for almen velgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige eller lignende formål. Løbende ansøgningsfrist.
Cultural Contact Point Danmark Oprettet af Kulturministeriet og har til formål at informere om EU's Kulturprogram i Danmark og vejlede grønlandske og danske ansøgere.
Grønlandsfonden Formålet med Grønlandsfonden er at styrke forholdet mellem grønlændere og islændinge. Fonden yder støtte til studieture, studieophold, kunstudstillinger, idrætsopvisninger og andet inden for kunst, videnskab og teknologi.
IKIIN Grønlands Selvstyres departement for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling.
Kommuneqarfik Sermersooqs Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og kulturforvaltningen yder tilskud til kultur-, fritids- og folkeoplysningsforeninger, der afholder aktiviteter for eller med børne og unge.
Sermeq Fonden Kulturpuljens midler skal bidrage til, at der skabes nye eksperimenterende kulturaktiviteter og at fremme samarbejdet mellem forskellige kulturaktører, det private erhvervsliv og kommunens borgere.
De kongelige fonde En række af de kongelige fonde støtter kulturelle projekter i og omkring Grønland.
Kulturfonden Danmark-Grønland Fonden yder støtte til fremme af de kulturelle forbindelser mellem Grønland og den øvrige del af det danske rige.
NORDBUK Nordisk Børne- og Ungdomskomité (NORDBUK, tidligere NUK) uddeler tilskud til børns og unges deltagelse i kulturelle, politiske og sociale aktiviteter i Norden. Ansøgere skal være under 30 år.
Nordisk Film og TV fond Fondens primære formål er at promovere film og TV produktioner i de nordiske lande ved at yde støtte til dokumentarer, spillefilm og TV film/serier.
Nordisk Computerspils-program Nordisk Computerspilprograms hovedmission er at sikre adgang til kvalitetsprægede nordiske computerspil for børn og unge.
NunaFonden Fonden er en almennyttig fond.
Styrelsen for international uddannelse Styrelsen administerer en række kulturelle fonde i Norden og Europa, primært indenfor uddannelsesområdet.
Selvstyrets Tips og Lotto midler Midlerne i pulje C uddeles til almennyttige formål herunder blandt andet kulturelle formål.
 Lauritzen Fonden

Støtte til foretagsomhed, sociale- og humanitære formål, kultur, søfart og uddannelse. Støtter projekter, der indeholder en stor grad af "hjælp til selvhjælp", hvor frivillige og ulønnede bidrager. Strategisk fokus på sårbare børn og unge. Ansøgningsfrist 5 gange årligt.

15. Juni Fonden
 

Fonden støtter: Kunst og kultur. Humanitære og sociale projekter. Forskning og uddannelse med særlig fokus på: Den danske flora og fauna. Opretholde balancen mellem jagt- og naturinteresser.
Ansøgningsfrist 5 gange årligt.

 
Copyright © 2015 . Alle rettigheder reserveret. Designed by JoomlArt.com.
NAPA -Nordens institut i Grønland. Adresse: Imaneq 21, Postboks 770, 3900 Nuuk.
Telefon: + 299 324 733. Fax: +299 325 733. E-post: napa@napa.gl

KulturKontakt Nord

kkn_lo-res_dk

Nordisk Kulturfond

nordisk kulturfond ny

NORDPLUS

Valhalla

 valhalla